F9 – Odraz zvuku

zpět

Odraz zvuku

 

Setká-li se zvuk (šířící se vzduchem) s překážkou, z části ho překážka pohltí, z části se od ní odráží a šíří se zpět. Pokud je překážka malá šíří se i za ni (nastává ohyb).

 

Ozvěna – je způsobena odrazem zvuku od pevné překážky.

 

Chceme-li slyšet „naši ozvěnu“, nesmí být naše vzdálenost od překážky menší než 17 m. Při menších vzdálenostech slyšíme jen prodloužení původního zvuku.

 

 

Dozvuk – odražený zvuk působí jako „prodloužení“ původního zvuku (využití v koncertních a divadelních sálech).

 

Několikanásobná ozvěna – vzniká odráží-li se zvuk postupně od několika stěn různě od nás vzdálených.

 

Následuje-li dozvuk velmi rychle za původním zvukem, dodává např. hlasu plnost a zlepšuje poslech.

Smíchá-li se dozvuk se zvukem následujícím, vnímáme hlas nebo jiné zvuky nezřetelně (např. nádraží)

 

Příkladem využití odrazu zvuku je např. sonar.

 

Sonar (z anglického SOund Navigation And Ranging – zvuková navigace a zaměřování)

  • je zařízení na principu radaru, které místo rádiových vln používá ultrazvuk
  • používá se především pod vodou (ponorkami)
  • ve zdravotnictví jakožto jedna z neinvazivních vyšetřovacích metod
  • zdravotnické sonografy slouží při vyšetřování plodů a nenarozených dětí u těhotných žen, dále též v interním lékařství
  • přírodní verzí sonaru je echolokace netopýrů a kytovců

 

 

Pohlcování zvuku

V prázdné místnosti bez nábytku vznikají nežádoucí odrazy zvuku. V místnosti s nábytkem je zvuk pohlcován látkami (dřevo, papír, textil). Látky, které dobře pohlcují zvuk, se používají ke zvukové izolaci. Zvuková izolace se používá například v rozhlasových a nahrávacích studiích, ale i v domácnostech (koberce).

 

VIDEA:

Ultrazvuk (17 týden – kluk či holka)

3D Ultrazvuk

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/8-rocnik/6-2-odraz-zvuku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sonar