F9 – Šíření zvukového rozruchu prostředím

zpět

Šíření zvukového rozruchu prostředím

 

  • nejčastější prostředí, kterým se šíří zvukový rozruch je vzduch
  • i jiné látky se mohou stát prostředím pro šíření zvukového rozruchu (voda)
  • zvukový rozruch se šíří všemi látkami (pevnými, kapalnými i plynnými)
  • nemůže se šířit ve vakuu (potřebuje vždy látkové prostředí)
  • rychlost zvuku závisí na velikosti sil působících mezi molekulami
  • tyto síly jsou největší v pevných látkách (zvuk se v nich šíří nejrychleji)
  • zvuk se může odrážet od velkých ploch (skála, stěna domu) … zvuk vyslaný k takovéto ploše můžeme slyšet ještě jednou jako ozvěnu
  • při bouři můžeme pozorovat vzdálený blesk o několik sekund dříve, než uslyšíme zahřmění
  • měřením bylo zjištěno že při teplotě vzduchu 20°C je rychlost šíření zvuku ve vzduchu 340 m/s
  • v jiných prostředích je rychlost šíření zvuku při stejné teplotě větší např. ve vodě 1460 m/s, v oceli 5000 m/s

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9

ttps://learnfunfacts.com/2017/07/13/the-man-who-survived-from-seven-lightning-strikes