F9 – Sluneční soustava

zpět

Sluneční soustava

 

Jednotky používané při astronomických měřeních

  • Při měření ve sluneční soustavě se používá astronomická jednotka (AU). Je rovna střední vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem tj. 150 milionů kilometrů.
  • Pro větší vzdálenosti se používá jednotka světelný rok (l.y.).
  • Je to vzdálenost, kterou světlo urazí rychlostí 300 000 km/s v průběhu 1 roku (asi 63,3 tisíc AU)
  • Astronomie také používá jednotku 1 paprsek (pc). Je to vzdálenost nebeského tělesa od Slunce, z něhož je vidět poloměr zemské trajektorie kolem Slunce pod úhle 1 vteřina. 1 paprsek = 3,26 l.y.

 

VIDEO: Jak vznik vesmír

 

 

Jednotky používané v astronomii:

  • astronomická jednotka (AU) = 150 milionů km
  • světelný rok (l.y.) = 63,3 tisíc AU – vzdálenost, kterou světlo urazí rychlostí 300 000 km/s v průběhu 1 roku
  • 1 paprsek (pc) = 3,26 l.y.

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2

Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6