F9 – Tón. Výška tónu

zpět

Tón. Výška tónu

 

 • tón (jednoduchý zvuk) – je v akustice považován každý zvuk se stálou frekvencí
 • jestliže zvuk vzniká pravidelným chvěním tělesa (periodickými kmity), vnímáme jej jako tón (např. hudební zvuk)
 • v hudbě je tón základním stavebním kamenem
 • počet pravidelných změn za 1 sekundu určuje kmitočet (frekvenci) tónu
 • jednotkou kmitočtu je hertz (značka Hz)
 • byla pojmenována podle H. Hertze (1857-1894)
 • kmitočet určuje výšku tónu, který zachytíme sluchem (např. komorní a má kmitočet 440 Hz)
 • čím je frekvence větší, tím je tón vyšší
 • slyšíme-li tón stejné výšky zahraný dvěma různými nástroji, rozeznáme nástroje
 • výšky tónů jsou sice stejné, ale mají různou barvu tónů
 • barva tónu je určena časovým průběhem

 

Heinrich Rudolf Hertz (22. února 1857 Hamburk – 1. ledna 1894 Bonn) byl německý fyzik, který experimentálně ověřil Maxwellovy a Faradayovy teoretické předpoklady o šíření elektromagnetických vln, a tím odstartoval cestu k vývoji bezdrátového spojení. Je po něm pojmenována jednotka pro frekvenci – Hz.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9

obrázek (Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894), was a German physicist.): Autor: Robert Krewaldt, Kaiserplatz 16, Bonn – Cabinetphotograph, Kabinettfotografie, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26781773