F9 – Uvolňování jaderné energie

zpět

Uvolňování jaderné energie  

 

 • jedním ze způsobů uvolňování jaderné energie je štěpení jader při řetězové jaderné reakci
 • tato reakce probíhá pouze v tzv. štěpných materiálech

 

 1. jediný štěpný materiál vyskytující se v přírodě je nuklid uranu 235, přírodní uran je tvořen převážně nuklidem uranu 238 a obsahuje jen asi 0,7% nuklidu 235, nuklid uranu 235 se získává náročným technologickým postupem
 2. dalším štěpným materiálem je plutonium 239 které je možné vyrobit uměle v jaderných reaktorech
 3. třetím štěpným materiálem, uměle vyrobeným, je uran 233, který vzniká v jaderných reaktorech z thoria 232

 

 • řetězovou reakci objevili němečtí vědci v roce 1939 (těsně před druhou světovou válkou)
 • princip jaderné bomby (str. 136 / poslední odstavec)
 • při řetězové jaderné reakci vnikne do jádra uranu 235 neutron
 • rozštěpí ho na dvě jádra přibližně poloviční velikosti

U + n = Ba + Kr

 • z jádra vylétnou dva až tři nové neutrony
 • tyto neutrony mohou štěpit další jádra uranu
 • také se uvolní energie      E = 200 MeV
 • celý tento proces má charakter laviny
 • vznik neutronů umožňuje vznik řetězové jaderné reakce, protože neutrony štěpí další a další jádra
 • k zahájení štěpné reakce je třeba tzv. kritické množství štěpného materiálu

 

zpět