F9 – Využití jaderného záření

zpět

Využití jaderného záření  

 

VYUŽITÍ RADIOAKTIVNÍHO ZÁŘENÍ

Radionuklidy a jaderné záření mohou člověka ohrožovat, ale jsou také neocenitelným pomocníkem.

Mnoho prvků má vedle stabilních izotopů také izotopy radioaktivní.

 

Toho se využívá u. tzv. metody značených atomů.

Např. chceme-li sledovat koloběh prvků v organismu nebo rostlinách, použijeme malé množství radioaktivního izotopu. Poté můžeme sledovat měřit či fotografovat jeho záření a jeho pohyb organismem.

tzv. metodou značených atomů můžeme pozorovat:

qjak se hromadí draslík v semenech a listech

qjód v štítné žláze

qjak koluje krev v lidském těle

qsledovat pohyb škodlivých látek v životním prostředí

 

Historické a archeologové využívají tzv. radiouhlíkové metody k určení stáří organických látek:

qdřevěných předmětů

qkostí

qoděvů

qzbytků ohnišť

qlistin apod.

q

  • pokud je organismus živý přijímá C12 a C14
  • poločas přeměny C14 je 5730 let (tzv. radiouhlík)
  • se zánikem organismu přestal přísun radiouhlíku a ten se začal přeměňovat na jiné nuklidy
  • porovnáním podílu radionuklidu v zkoumaném předmětu a v živých organismech, můžeme určit stáří předmětu

V lékařství:

q

qslouží k diagnostice nemocí

qk léčení (vyšetřování a léčení štítné žlázy)

qozařování zhoubných nádorů (Leksellův gama-nůž)

qléčba revmatických chorob

qvýroba léčiv

qvýroba speciálních obvazových materiálů

qke sterilizaci (vaty, chirurgických nástrojů a rukavic)

 

V potravinářství:

qozařování potravin (zabránění kažení a klíčení)

V technice:

qdefektoskopii (zjišťování různých poruch a prasklin)

qv hutnictví (kontrola tloušťky válcovaného materiálů)

qchemickém průmyslu (kontrola výšky hladiny nebezpečných kapalin)

qkonstrukce jaderných elektrických baterií (radionuklidy se samy zahřívají)

 

zpět