F9 – zápis (Atomová jádra)

zpět

Atomová jádra

 

ATOMOVÉ JÁDRO

  • malé, ale těžké kladně nabité   
  • skládá se z protonů p+ a neutonů n0.
  • Společným název – nukleony.
  • protonové číslo – udává počet protonů – Z
  • nukleonové číslo – udává počet nukleonů – A
  • Látky složené z atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo, se nazývají nuklidy.
  • Mají-li dva atomy stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo, jsou to dva izotopy téhož prvku.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2