F9 – zápis (Co už víme o atomech)

zpět

Co už víme o atomech

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice.

Molekulyvznikají sloučením dvou nebo více atomů.

Prvkylátky, které jsou složeny z atomů jednoho druhu (uhlík – C, železo – Fe, kyslík – O2 …)

Sloučeniny – látky složené z molekul vzniklých sloučením různých atomů (voda – H2O, oxid uhličitý – CO2…)

 

Model atomu

 

Atomy se skládají:

  • jádra – protony p+ + neutrony n0
  • obalu – elektrony e

počet e = počet p+      proto se atom jeví navenek neutrální

 

Elektrování, vznik iontů

 

 

 

VZNIK IONTŮ

Při elektrování, buď atom přijímá, nebo odevzdává elektrony – vznikají ionty

  • Kladný iont – kationt – vznikne odtržením elektronů z obalu atomu (např. z atomů kovů Na+, Li+, Zn2+, Al3+)
  • Záporný iont – aniont – vznikne přijetím elektronů do obalu atomu (např. z atomů nekovů Cl, F, O2-)

 

zpět


Citace: