F9 – zápis (Co už víme o světle)

zpět

Co už víme o světle

 

Světlo – jsou elektromagnetické vlny o vlnových délkách 400 nm až 750 nm

 

  • rychlost šíření světla ve vakuu – 300 000 km/s
  • ve stejnorodém prostředí se šíří přímočaře
  • za neprůsvitnou překážkou se vytváří stín

 

Šíření světla zapříčiňují světelné zdroje.

 

Světelný zdroj – je těleso v němž vzniká světlo, které je z něj vyzařováno do okolí. (např. Slunce, vlákno žárovky, výbojky, svatojánské mušky aj.).

 

Tělesa mohou světlo: vyzařovat, odrážet, pohlcovat.

 

Prostředí, kterým se světlo šíří, nazýváme optické prostředí.

 

Zákon odrazu: α´ = α

Velikost úhlu odrazu α´ se rovná velikosti úhlu dopadu α. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

 

Zrcadla:

 

  • rovinné zrcadloobraz je zdánlivý, stejně velký jako vzor a je stranově převrácený
  • vypouklé kulové zrcadloobraz je zdánlivý, přímý zmenšený
  • duté kulové zrcadlovlastnosti obrazu závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla

 

 

zpět


Citace: