F9 – zápis (Jaderné reakce)

zpět

Jaderné reakce  

 

Při jaderných reakcích se mohou přeměňovat jádra jednoho nuklidu v jádra jiných nuklidů.

 

Při chemických i jaderných reakcích se může uvolňovat energie.

Nukleony jsou v atomovém jádře vázány obrovskými jadernými silami.

Energie uvolňovaná při jaderných reakcích je milionkrát větší než u reakcí chemických.

 

Dělení jaderných reakcí:

 

  • transmutace (přeměna) – z původního jádra vzniká jádro s málo odlišným protonovým číslem (Rutheford)

  

 

  • štěpení jader – z původního jádra vznikají dvě nová jádra s přibližně stejnými protonovými čísly (jaderná energetika)

 

 

  • jaderná syntéza (sloučení) – dvě jádra vytvářejí jediné jádro s větším protonovým číslem (nitro Slunce a hvězd)

 

 

 

Einsteinova rovnice:

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2