F9 – zápis (Uvolňování jaderné energie)

zpět

Uvolňování jaderné energie  

 

Jaderná energie se uvolňuje při řetězové jaderné reakci ve štěpném materiálu (uran 235 – jediný v přírodě, plutonium 239 a uran 233 – vyrobené v jaderných reaktorech)

Aby mohla proběhnout řetězová reakce, musí mít štěpný materiál kritickou hmotnost.

Řetězovou reakci objevili němečtí vědci v roce 1939.

 

Energie se při řetězové reakci může uvolnit buď v procesu výbuchu, nebo v jaderných reaktorech (postupně, řízeně).

Jadernou energii je možné uvolňovat také slučováním jader vodíku (probíhá v nitru hvězd a Slunce).

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2