F9 – zápis (Vnitřní energie. Teplo – opakování)

zpět

Vnitřní energie. Teplo (opakování)

 

Celková polohová a pohybová energie tělesa tvoří vnitřní energii daného tělesa. Při zvýšení teploty se zvýší vnitřní energie tělesa.

 

Vnitřní energii můžeme změnit:

  • vykonáním práce
  • tepelnou výměnou
  • vedením
  • prouděním
  • tepelným zářením

 

TEPLO    Q [J]

 

představuje množství vnitřní energie, kterou předá teplejší těleso chladnějšímu tělesu při tepelné výměně.

 

při zvýšení teploty

při snížení teploty

  • m ..….. hmotnost tělesa ….. [kg]
  • c ……… měrná tepelná kapacita ….. [J / (kg . °C)]
  • t0 ……. počáteční teplota ….. [°C]
  • t ……… konečná teplota ….. [°C]

 

 

zpět


Citace: