F9 – zápis (Využití jaderného záření)

zpět

Využití jaderného záření  

 

Metodou tzv. značených atomů je možné sledovat koloběh látek v organismech a v přírodě (K v semenech, I v štítné žláze, pohyb škodlivin v přírodě)

 

Pomocí radionůklidů, tzv. uhlíkové metody (C14 – tzv. radiouhlík – poločas přeměny 5730 let), se dá určovat stáří organických látek a hornin. Využití u historiků a archeologů.

 

V lékařství – ozařováním radionuklidy je možné ničit zhoubné nádory, sterilizovat předměty, chránit potraviny.

V průmyslu – slouží radionuklidy k měření a kontrole kvality výrobků. Mohou být i zdrojem elektrické energie (na odlehlých místech a v kosmu).

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2