F9 – Zdroje záření

zpět

Zdroje záření

 

Slunce je pro nás nejdůležitějším zdrojem elektromagnetického záření.

 

 • v dávné minulosti bylo uctíváno jako božstvo
 • obrovské těleso zahřáté na povrchovou teplotu 6 000°C
 • vysílá k nám celé spektrum elektromagnetického záření
 • toto záření přináší obrovskou energii (zahřívá povrch Země, mění se na jiné formy energie)
 • nejčastěji se jeví ve žlutém viditelném světle
 • silně pociťujeme tepelné účinky infračerveného záření
 • před ultrafialovým a rentgenovým zářením nás chrání ozónová vrstva a atmosféra
 • před proudy rychlých nabitých částic nás chrání magnetické pole Země

 

Také jiná tělesa vydávají celé spektrum záření např. žhnoucí uhlík, žárovky, rozžhavený kus železa

 

 • zahříváme-li těleso ve tmě zprvu vydává neviditelné infračervené záření, okolo 525 °C začne vydávat slabé červené světlo, při zvyšování teploty svítí žlutě a nakonec přechází do bílého žáru
 • např. žárovka spotřebuje na svícení jen malou část energie (zbytek připadne na zahřívání)

 

Existují i jiné druhy světla – někdy se mluví o světle studeném.

 

 • pozorujeme je např. u svatojánských mušek, televizní obrazovky, zářivky
 • tento jev se nazývá luminiscence
 • při luminiscenci je třeba dodat atomům tělesa nadbytečnou energii která se pak postupně vyzařuje v podobě studeného světla
 • v 60. letech 20. století se podařilo zkonstruovat přístroj (laser), v němž je energie luminiscenčního prostředí vyzářena naráz v podobě úzkého světelného nebo infračerveného paprsku

helium-neonový laser

 

Laserový paprsek má řadu pozoruhodných vlastností:

 • je to elektromagnetická vlna o nesmírně vysokém kmitočtu
 • může přenášet obrovské množství zpráv
 • dá se zaostřit s velikou přesností
 • může být vyzářen jako záblesk v krátkém časovém intervalu (moderní zbraně)
 • může řezat a vrtat tvrdé materiály
 • může nahradit skalpel

 • využívá se při záznamu zvuku na kompaktní disky, v počítačových tiskárnách atd.

 • jako laserové ukazovátko

 

Velmi důležití jsou také zdroje ultrafialového a rentgenového záření.

 

 • zdrojem rentgenového záření je rentgenka

 • rentgenové a gamazáření vzniká také v urychlovačích
 • fyzikové pomocí urychlovačů zkoumají nitro částic a jejich vzájemné přeměny
 • největší urychlovače jsou kolosální zařízení
 • urychlovací trubice mají délku až desítky kilometrů a jsou uloženy v podzemních tunelech
 • největší urychlovač na světě je v mezinárodním středisku CERN v Ženevě – je nazýván zkráceně LHC (Large Hadron Collider)

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/9-rocnik/5-elektromagneticke-zareni

obrázek (Laserová tiskárna Apple LaserWriter Pro 630): Autor: http://www.allaboutapple.com/, CC BY-SA 2.5 it, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15507