F6 – Jednotky času

zpět

Jednotky času

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Čas

značka t

základní jednotka sekunda (značka s)

měřidlo: stopky, hodinky, …

 

1 sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, odpovídající přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu 133Cs.

 

Sekunda trvá přibližně vyslovení slova „jednadvacet“.

 

Odvozené jednotky:

1 minuta (min) = 60 s
1 hodina (h) = 60 min; 1h = 3600 s
1 den = 24 h
1 rok = 365 / 366 dní

 

 

Čas a doba

 

Čas a doba jsou jedny ze základních fyzikálních veličin.

 

Rozlišujeme je takto:

  • čas – čas jedné události, určuje okamžik události na časové ose
  • doba – určuje časovou vzdálenost mezi dvěma událostmi, rozdíl mezi časy dvou událostí

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Uveď značku času, základní jednotku a měřidlo.
  • Uveď další jednotky času. Jaký je mezi nimi vztah?
  • Co je to čas?
  • Co je to doba?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 5 – fyzika], [int. 18]