F6 – Atomy a molekuly

zpět

Atomy a molekuly

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů.

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice.

 

Atomy se skládají z:

 • jádraprotony (p+) + neutrony (n0)
 • obalu – elektrony (e)                                                         

 

 • známe 118 různých druhů atomů
 • protony a neutronu se dohromady nazývají nukleony
 • podrobněji v kapitole Model atomu


Molekuly – vznikají sloučením dvou nebo více atomů.

 

Všechny látky jsou složeny z atomů a molekul.

 

Prvkyjsou složené z atomů jednoho druhu (uhlík – C, železo – Fe, kyslík – O2 …)

 

Sloučeniny – jsou složené z molekul vzniklých sloučením různých atomů (voda – H2O, oxid uhličitý – CO2…)

 

Nejčastěji se setkáváme se sloučeninami různých prvků s kyslíkem – tzv. oxidy.

 

 • např. molekula kyslíku obsahuje dva identické atomy, je to prvek

 • např. molekula amoniaku obsahuje jeden atom dusíku a tři atomy vodíku, je to sloučenina

 

 • složení molekul vyjádřené značkami prvků a číslicemi jsou chemické vzorce
 • udávají udává druh a počet atomů vázaných v molekule sloučeniny
 • např. O dvouatomová molekula kyslíku, 5 H2O pět molekul vody, Cu jeden atom mědi …

 

VIDEO: Částicové složení látek (2:25)

 

Na co umět odpovědět:

 • Z čeho jsou složeny všechny látky?
 • Co je to atom?
 • Co je to molekula?
 • Co je to prvek?
 • Co je to sloučenina?
 • Jaký je rozdíl mezi atomem a molekulou (uveď příklad).
 • Jaký je rozdíl mezi prvkem a sloučeninou (uveď příklad).
 • Z čeho se skládá atom?
 • Co jsou to chemické vzorce?

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 330 – molekula kyslíku], [obr. 331 – molekula amoniaku], [vid. 17 – Částicové složení látek, 2:25]