F6 – Co je fyzika ? Obory fyziky

zpět

Co je to fyzika ?

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

FYZIKA – je věda o jevech v přírodě, jejich příčinách, souvislostech a zákonitostech.

 

 • její název pochází ze řeckého slova φυσικός (physikos) = přírodní
 • počátky lze hledat již ve starověku
 • spolu s chemií a biologií patří mezi tzv. přírodní vědy

 

Dělení fyziky dle metod na:

 • teoretickou fyziku (snaží vyvodit z matematických objevů a experimentálních výsledků obecnější platnost zákonů)
 • experimentální fyziku (cílem je potvrzení nebo vyvrácení existující teorie)
 • numerické simulace (umožňují udělat si představu o důsledcích přírodních zákonů za daných podmínek)
 • aplikovanou fyziku (vychází z potřeb praxe)

 

Obory fyziky:

 • mechanika
 • termika
 • molekulová a statická fyzika
 • elektromagnetismus
 • optika
 • atomová fyzika
 • jaderná fyzika
 • astrofyzika aj.

 

 • Mechanika – zabývá se mechanickým pohybem těles, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles (jízda auta, na kole)
 • Termika – (nauka o teple) zabývá se tepelnými jevy – tedy studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou. (ohřívání oběda)
 • Molekulová fyzika – zkoumá látky na úrovni atomů a molekul (molekulovou stavbu látek) a vlastnosti látek bezprostředně vycházející z jejich struktury
 • Fyzika elektromagnetismu – zkoumá elektrické a magnetické jevy – tedy jevy, ve kterých se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu (elektrický proud, magnetky na tabuli)
 • Optika – (nauka o záření) zkoumá světelné jevy – její velká část se zabývá světlem, jeho šířením v různých prostředích atd., ale také ostatními druhy záření (světlo)
 • Atomová fyzika – zabývá se studiem elektronového obalu atomů
 • Jaderná fyzika – zabývá se strukturou a přeměnami atomového jádra (jaderná elektrárna Dukovany)
 • Astrofyzikazabývá se fyzikou vesmíru, včetně fyzikálních vlastností astronomických objektů jako jsou hvězdy, galaxie a mezihvězdná hmota (vesmír, hvězdy a planety, meteory)

 

Nejvýznamnější představitelé fyziky:

Aristoteles, Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Albert Einstein aj.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to fyzika? (definice)
 • Vyjmenovat obory fyziky, uvést čím se zabývají.
 • Vyjmenovat alespoň 3 nejvýznamnější představitele fyziky.

 

 zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 5 – fyzika], [int. 7 – původ slova fyzika], [int. 8 – rozdělení fyziky]