F6 – Elektrické pole

zpět

Elektrické pole

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Pokus (papír a mikrotenový sáček, zelektrované)

Vezměte list tenkého papíru a mikrotenový sáček. Položte papír na desku stolu a sáčkem třete papír (zelektrujte je). Dejte papír a mikrotenový sáček do větší vzdálenosti a postupně je přibližujte k sobě. 

POZORUJEME, že přitahování papíru a mikrotenového sáčku (ve velké vzdálenosti) je nepozorovatelné. Při přibližování se přitahování projevuje stále zřetelněji, tzn. že elektrické pole působí silou na zelektrovaná tělesa.

 

 • okolo zelektrovaného tělesa je elektrické pole
 • v elektrickém poli působí na tělesa přitažlivá nebo odpudivá elektrická síla

 

Elektrické pole

 

 • je prostor kolem každého zelektrovaného tělesa, kde působí na jiná tělesa elektrické síly
 • je popisováno velikostí, směrem a tvarem
 • tvar elektrického pole (případně i jeho směr) bývá graficky prezentován pomocí (orientovaných) siločar

 

Siločáry elektrického pole

 

 • jsou myšlené čáry, které zobrazují směr působení elektrického pole na kladnou částici
 • vycházejí z kladných elektrických nábojů a směřují k záporným elektrickým nábojům, přičemž mohou začínat nebo končit také v nekonečnu
 • vzájemně se neprotínají
 • hustotu siločar lze využít k určení velikosti intenzity pole v určité části prostoru

 

siločáry záporného a kladného elektrického náboje

siločáry dvou stejných a různých elektrických nábojů

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to elektrické pole? Čím je popisováno?
 • Co jsou to siločáry? Odkud a kam směřují?

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obrm. 23 – siločáry kladného elektrického pole], [obrm. 24 – siločáry záporného elektrického pole], [obrm. 25 – siločáry stejných el. nabojů], [obrm. 26 – siločáry různých el. nabojů]