F6 – Elektrování těles. Vznik iontů

zpět

Elektrování těles

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou tělesa zelektrovat
 • příčinou elektrického stavu těles je elektrický náboj
 • zelektrovaná tělesa mají kladný nebo záporný elektrický náboj

 

Vznik iontů

 

 • atom je elektricky neutrální
 • za určitých podmínek (např. třením, působením plamene) může dojít:
 • k odtržení jednoho nebo několika elektronů z elektronového obalu
 • k přijetí jednoho nebo několika elektronů do obalu
 • vznikají ionty

 

                          atom lithia a aniont fluoru

 

Kladný iont – kationt

 

 • vznikne odtržením elektronů z obalu atomu
 • v atomu je více protonů (+)
 • převažuje tak kladný elektrický náboj

 

 

Záporný iont – aniont

 

 • vznikne přijetím elektronů do obalu atomu
 • v atomu je více elektronů (-)
 • převažuje záporný elektrický náboj

 

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak můžeme zelektrovat těleso?
 • Jaké mohou mýt zelektrovaná tělesa náboj?
 • Proč je atom elektricky neutrální?
 • Co je to valenční vrstva? 
 • Kolik elektronů se vejde do první vrstvy obalu atomu? 
 • Kolik elektronů se vejde do druhé vrstvy obalu atomu?
 • Co jsou to ionty? Jak vznikají?
 • Jak vznikne kationt? Uveď příklad.
 • Jak vznikne aniont? Uveď příklad.

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika], [obrm. 31 – iont odtržení], [obrm. 32 – iont přijetí], [obrm. 33 – vznik kationtu lithia], [obrm. 34 – vznik aniontu fluoru]