F6 – Elektrování při vzájemném dotyku

zpět

Elektrování při vzájemném dotyku

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Elektrické vlastnosti látek

 

Všimli jste si někdy jak se vlasy přitahují ke kartáči?

Jak se polyethylenové pytlíky lepí k sobě?

Co mají tyto jevy společného?

Všechny tyto jevy souvisí s elektrickými vlastnostmi látek.

Tyto jevy byly známy už od starověku, ale možné je bylo vysvětlit až po odhalení stavby atomu a jeho vlastností.

Elektrování při vzájemném dotyku

 

Pokus (papír a mikrotenový sáček)

Vezměte list tenkého papíru a mikrotenový sáček. Přiložte je k sobě.  

POZORUJEME, že se papír a mikrotenový sáček nepřitahují

Položte papír na desku stolu a sáčkem třete papír. 

POZORUJEME, že se papír a mikrotenový sáček přitahují. Říkáme, že třením se papír a mikrotenový sáček zelektrovaly. Síla kterou se vzájemně přitahují, je elektrická síla.

 

Pokus (dva proužky mikrotenového sáčku)

Vezměte dva proužky z mikrotenového sáčku. Přiložte je k sobě.  

POZORUJEME, že se proužky z mikrotenového sáčku nepřitahují

Přetřete tyto proužky. 

POZORUJEME, že se proužky z mikrotenového sáčku odpuzují

 

 • při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou tělesa zelektrovat
 • příčinou elektrického stavu těles je elektrický náboj
 • zelektrovaná tělesa mají kladný nebo záporný elektrický náboj

 

Rozlišujeme dva druhy elektrického náboje:

 • kladný (+)  (list papíru)
 • záporný (-)  (polyethylenový sáček)

 

 • zelektrovaná tělesa na sebe působí přitažlivou nebo odpudivou elektrickou silou
 • velikost elektrické síly závisí na vzdálenosti těles a velikosti elektrického náboje
 • zelektrovaná tělesa se souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují
 • zelektrovaná tělesa s nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak můžeme zelektrovat těleso?
 • Jaké mohou mýt zelektrovaná tělesa náboj?
 • Tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji se vzájemně přitahují nebo odpuzují?
 • Tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují nebo odpuzují?

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika], [obrm. 22 – přitažlivost a odpudivost nábojů]