F6 – Gravitační síla. Gravitační pole

zpět

Gravitační síla. Gravitační pole

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Země působí na všechna tělesa přitažlivou silou, kterou nazýváme GRAVITAČNÍ SÍLA.

 

 • značka Fg 
 • jednotka gravitační síly Newton (značka N)
 • směr, ve kterém působí Země gravitační silou, nazýváme svislý směr
 • na každé těleso (v gravitačním poli) tedy působí svisle dolů gravitační síla

 

1 N je přibližná velikost gravitační síly, kterou je přitahováno k Zemi těleso o hmotnosti 100 g.

 

 

 

 

Gravitační sílu, kterou je k Zemi přitahováno těleso vypočítáme podle vzorce:

 

 

    Fg = m . g = m . 10

 

 • Fg ….. gravitační síla …..[N]
 • m …. hmotnost tělesa ….. [kg]
 • g ….. konstanta ….. budeme používat zaokrouhlenou hodnotu 10 N/kg

 

! Pozor ! Tento vzorec je používán na ZŠ. Na střední škole vám učitelé vysvětlí rozdíl mezi gravitační sílou a tíhovou sílou. A také vám vysvětlí rozdíl mezi gravitačním zrychlením (ag) a tíhovým zrychlením (g).

 

! Pro zvídavé! Více se můžete o této tématice dozvědět např. na Wikipedii v kapitole Gravitační zrychlení.

 

 • čím větší má těleso hmotnost, tím větší gravitační silou na něj Země působí
 • gravitační síla se zmenšuje se vzdáleností od Země
 • gravitační pole je kolem každého tělesa
 • znatelné je jen u těles s velkou hmotností (Země, Měsíc, planety, hvězdy)

 

Měsíc má 6x menší gravitační sílu než Země. Země je přitahována gravitační silou Slunce. Měsíc je přitahován gravitační silou k Zemi.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Země působí na všechna tělesa silou, jak ji nazýváme?
 • Uveď její značku a jednotku.
 • Jakým směrem tato síla působí?
 • Jak tuto sílu vypočítáme, známe-li hmotnost tělesa.
 • Příklad:Vypočti velikost Fg kterou působí Země na těleso o hmotnosti 15 kg.
 • Doplň: Čím větší má těleso hmotnost, tím ….. gravitační silou na něj Země působí.
 • Doplň: Gravitační síla se ….. se vzdáleností od Země.

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě], [k. 6 – fyzika], [obr. 200 – gravitační síla], [int. 9 – gravitační zrychlení]