F6 – Hustota látky. Výpočet hustoty látky

zpět

Hustota látky. Výpočet hustoty látky

 

Hustota (značka ρ) je fyzikální veličina. Vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky.

Za základní jednotku hustoty byl zvolen kilogram na metr krychlový (značka kg/m3).

 

Odvozené jednotky:

1 gram na centimetr krychlový (g/cm3) = 1000 kg/m3

 

Výpočet hustoty látky

m …. hmotnost tělesa ….. [kg]

ρ ….. hustota tělesa ….. [kg/m3]

V ….. objem tělesa ….. [m3]

 

Příklady hustot materiálů:

  • vzduch ~ 1,29 kg/m3
  • voda ~ 1000 kg/m3
  • mořská voda ~ 1025 kg/m3

 

Měřidla: 
  • hustoměr (skleněný, digitální)
  • pyknometr
  • Mohrovy vážky a další
  • odměrný válec (pro hrubé stanovení)

 

 

Příklad:

Hliníková lžička má objem 5,6 m3 a hmotnost 15,2 kg. Urči hustotu hliníku.

ρ = m : V = 15,2 : 5,6 = 2,7 kg/cm3

Hustota hliníku je tedy 2,7 kg/m3.

 


CITACE: viz. odkaz: [K_000005 – fyzika], [OBR_000285 – ve výstavbě] [OBR_000614 – Mohrovy vážky] [OBR_000072 – hustoměr]  [OBR_000616 – pyknometr]