F6 – Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

zpět

Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Vzájemné silové působení částic

 • částice látek na sebe působí přitažlivými silami (udržují je pohromadě)
 • tyto síly působí jen když jsou částice velice blízko sebe (dva kousky plastelíny jdou spojit)
 • mezi sebou se přitahují nejen částice téže látky, ale i částice různých látek (křída – tabule)

 

Pevné látky

 

Pevné krystalické látky

 • vznikají např. ztuhnutím kapaliny nebo její páry (krystalky ledu)
 • některé jsou tvořeny mnoha velmi malými krystalky (např. kovy)
 • částice jsou zde velmi blízko u sebe
 • působí na sebe velkými silami a nemohou se od sebe příliš vzdálit na žádnou stranu
 • ve většině látek se proto rozmístí do pravidelně uspořádaných poloh kolem kterých kmitají
 • to je příčina, proč lze velmi obtížně měnit tvar pevného tělesa

 

 

Některé krystalické látky mohou být i tekuté, nazývají se tekuté krystaly (použití – displeje hodinek, kalkulaček …)!

 

Pevné látky amorfní (beztvaré)

 • jejich částice jsou také velmi blízko u sebe
 • nejsou uspořádány pravidelně na větší vzdálenosti
 • např. sklo, asfalt, parafín …

 

Kapalné látky

 

 • částice se mohou přemísťovat volněji než částice pevné látky
 • nejsou tak pravidelně uspořádané
 • nepůsobí na sebe tak velkými silami jako částice v pevných látkách
 • to je příčina, proč lze snadno měnit tvar kapalin
 • částice jsou stejně jako u pevných látek blízko sebe
 • proto jsou kapaliny téměř nestlačitelné a zachovávají si svůj objem
 • v klidu (v gravitačním poli Země) vytvářejí  vodorovnou hladinu

 

 

Plynné látky

 

 • částice se přemísťují zcela volně (ještě volněji než v kapalinách)
 • zcela neuspořádaně
 • působí na sebe jen nepatrnými přitažlivými silami
 • to je příčina, proč jsou plyny rozpínavé a snadno stlačitelné
 • po určité době vyplní celou nádobu

 

 

Na co umět odpovědět:

 • U kterých látek nejsou částice pravidelně uspořádány a mohou se vzájemně snadněji přemísťovat?
 • U kterých látek se vzájemné silové působení částic omezuje na kmitání kolem jejich pevných poloh, a částice jsou pravidelně uspořádané?
 • U kterých látek se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně a vzájemně na sebe působí jen zcela nepatrnými přitažlivými silami?
 • Co je zvláštní vlastností vody? (V gravitačním poli Země ……)
 • Co je zvláštní vlastností plynu? (Po určité době ……)
 • Jaký je rozdíl mezi pevnými látkami krystalickými a amorfními?
 • Kde se používají tzv. tekuté krystaly?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 255 – částice pevné látky], [obr. 256 – částice kapalné látky], [obr. 257 – částice plynné látky]