F6 – Jednotky délky, délková měřidla

zpět

Jednotky délky, délková měřidla

 

Dříve se používaly jednotky délky odvozené od částí lidského těla např. stopa, palec, loket …

Nevýhody různých jednotek se projevovaly zejména v obchodu.

 

V 18. stol. se proto mnoho států rozhodlo jednotky sjednotit.

V roce 1960 byla jako mezinárodně platná vyhlášena Soustava SI. Je to mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin.

(zkratka z francouzského „Le Système International d’Unités“– česky „Mezinárodní systém jednotek“)

 

Délka (značka d) je základní fyzikální veličina. Můžeme jí popisovat rozměry tělesa i vzdálenosti.

Za základní jednotku délky byl zvolen metr (značka m).

1 metr je délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za  sekundy.

 

Mezinárodní metr je uložen v Mezinárodní úřad pro míry a váhy v Sèvres (Francie).

Pro každý stát, který přijal metr jako základní jednotku, byl zhotoven národní metr. Je uchováván v Českém metrologickém institutu se sídlem v Brně.

 

Historický platino-iridiový etalon délky (1 m)

 

Kromě metru se používají také násobky a díly této jednotky. Názvy pro jednotky se tvoří podle dohodnutých předpon.

Odvozené jednotky:

1 milimetr (mm) = 0,001m; 1m = 1000 mm

1 centimetr (cm) = 0,01m; 1m = 100 cm

1 decimetr (dm) = 0,1m; 1m = 10 dm
1 kilometr (km) = 1000 m; 1m = 0,001 km

 

K měření délky používáme různá délková měřidla.

plastová pravítka (matematika)

kovová měřidla

ocelová měřidla (strojaři – posuvné měřidlo s noniem „šuplera“

plátěná měřidla (švadleny)

dřevěná skládací měřidla (truhláři, tesaři)

Co je potřeba zjistit, před měřením:
  • v jakých jednotkách je stupnice
  • velikost nejmenšího dílku
  • rozsah stupnice
Pravidla pro měření:
  • měřidlo přikládáme podél části kterou měříme
  • při čtení stupnice se díváme kolmo

 

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI