F6 – Jednotky hmotnosti. Výpočet hmotnosti

zpět

Jednotky hmotnosti

 

Hmotnost (značka m) je základní fyzikální veličina.

Za základní jednotku hmotnosti byl zvolen kilogram (značka kg).

1 kilogram je definován hmotností mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry v Sèvres u Paříže.

 

Odvozené jednotky:

1 miligram (mg) = 0,001 g; 1 g = 1000 mg

1 gram (g) = 0,001 kg; 1 kg = 1000 g
1 centigram (cg) = 0,01 g; 1 g = 100 cg
1 dekagram (dag) = 0,01 kg; 1 dag = 10 g
1 metrický cent (q) = 100 kg; 1 kg = 0,01 q
1 tuna (t) = 1000 kg; 1kg = 0,001 t

 

Starší označení jednotky dekagram – dkg (za našich babiček). Označení se již nepoužívá.

 

Výpočet hmotnosti

pokud je těleso celé z téže látky, bez dutin, je stejnorodé

 

pro výpočet musíme znát jeho objem a hustotu

 

m …. hmotnost tělesa ….. [kg]

ρ ….. hustota tělesa ….. [kg/m3]

V ….. objem tělesa ….. [m3]

 

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě]