F6 – Jednotky objemu. Měření objemu kapalin

zpět

Jednotky objemu. Měření objemu kapalin

 

Objem (značka V) je odvozená fyzikální veličina. Je to je část prostoru vyplněná tělesem.

Za základní jednotku objemu byl zvolen metr krychlový (značka m3).

Jeden metr krychlový je objem krychle s délkou hrany 1 metr.

 

Odvozené jednotky:

1 milimetr krychlový (mm3) = 0,001cm3; 1 cm3 = 1000 mm3

1 centimetr krychlový (cm3) = 0,001 dm3; 1 dm3 = 1000 cm3

1 decimetr krychlový (dm3) = 1 dm3 = 0,001m3; 1m3 = 1000 dm3

V praxi a v obchodu se často měří na:

1 mililitr (ml) = 0,001 l; 1 l = 1000 ml

1 centilitr (cl) = 0,01 l; 1 l = 100 cl

1 decilitr (dl) = 0,1 l; 1 l = 10 dl

1 dm3 = 1 l

K měření objemu se používají:
  • odměrné nádoby
  • odměrné válce

Objem těles pevných pravidelného tvaru (např. krychle, kvádru) se dá vypočítat.

Co je potřeba zjistit, před měřením:
  • v jakých jednotkách je stupnice
  • velikost nejmenšího dílku
  • rozsah stupnice
Pravidla pro měření:
  • při čtení stupnice se díváme kolmo
  • pozor při odečítání objemu z užších kalibrovaných nádob (jsou kalibrovány na odečítání tzv. spodního okraje menisku)

 

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě] 

http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/pages/znacky.html

http://www.verkon.cz