F6 – Jednotky síly. Měření síly

zpět

Jednotky síly. Měření síly

 

Síla (značka F) je odvozená fyzikální veličina. Popisuje vzájemné působení těles.

Za základní jednotku síly byl zvolen Newton (značka N). Rozměr v základních jednotkách soustavy SI je kg·m·s−2

Newton je definován následovně: Síla 1 newton je taková síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s−2. Jednotka je pojmenována po významném fyzikovi Isaacu Newtonovi.

 

Newton je rovněž jednotkou tíhy.  Je to síla, kterou je jedno těleso přitahováno ke druhému, typicky Zemi (je dána nejen působením gravitace, ale je ovlivněna také případnou odstředivou silou).

Hmota 1 kg poblíž zemského povrchu má tíhu zhruba 9,81 N (±1 % zejména v závislosti na zeměpisné šířce). Tudíž těleso o hmotnosti 102 gramů je k Zemi přitahováno silou přibližně jednoho newtonu.

 

Odvozené jednotky:

1 mN = 0,001 N
1 kN = 1 000 N
1 MN = 1 000 000 N

 

Jiné jednotky síly

Pomocí tíhy tělesa o hmotnosti 1 kg byla definována dřívější jednotka síly kilopond.

Počátkem 20. století existovala také jednotka stén (sthéne), v soustavě M. T. S. odpovídající 1 kN.

 

Máme různé druhy sil např.:
  • magnetickou
  • gravitační
  • elektrickou

 

Sílu měříme pružinovým siloměrem.

V siloměru se nachází pružina, která se natahuje podle velikosti působící síly a její prodloužení je tedy přímo úměrné působící síle. Sílu odečítáme na stupnici.

Co je potřeba zjistit, před měřením:
  • v jakých jednotkách je stupnice
  • velikost nejmenšího dílku
  • rozsah stupnice

 

 

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Newton