F6 – Jednotky teploty. Teploměry

zpět

Jednotky teploty. Teploměry

 

Teplota (značka t, T) je základní fyzikální veličina. Používá se k popisu tepelného stavu hmoty. Mění se při zahřátí nebo ochlazení tělesa.

Za základní SI jednotkou teploty je Kelvin (značka K).

Pro měření používáme nejčastěji Celsiovu stupnici (stupeň Celsia, značka °C). Existují však i další (stupeň Fahrenheita, značka °F).

 

0°C = 32 °F

0°C = 273,15 °K

 

V obecném významu je teplota vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého.

Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly (0 K; -273,15 °C), ke které se lze libovolně přiblížit, avšak nelze jí dosáhnout.

 

Základními body Celsiovy stupnice:
  • 0°C (bod mrazu) – voda se mění v led
  • 100°C (bod varu) – voda se přivádí k varu

 

K měření teploty se používají teploměry.

Teplota souvisí s rychlostí pohybu atomů. Čím je pohyb rychlejší, tím je teplota vyšší. Objemové roztažnosti látek se využívá při měření teploty.

 

Druhy teploměrů:
  • kapalinové (využívá se teplotní roztažnosti teploměrné kapaliny – rtuťové, lihové)
  • bimetalové (dva spojené pásky, každý z jiného kovu s rozdílnou roztažností – prohnou se)
  • digitální
  • bezdotykový
  • infrateploměr
  • a další jako plynový teploměr, odporový teploměr, termoelektrický teploměr, polovodičový teploměr, kontaktní teploměr, maximo-minimální teploměr

 

 

 

 

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě]

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplom%C4%9Br