F6 – Látky jsou složeny z částic, které se pohybují

zpět

Látky jsou složeny z částic, které se pohybují

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů
 • částice látek se neustále neuspořádaně pohybují
 • o tomto pohybu nepřímo svědčí Brownův pohyb a difúze

 

Brownův pohyb – neustálý neuspořádaný pohyb částic v tekutinách

 

 • jsou-li v tekutinách (kapaliny a plyny) rozptýleny malé pevné částečky, je vidět neustálý neuspořádaný pohyb těchto částeček
 • je to způsobeno nárazy molekul tekutiny
 • tomuto neustálému neuspořádanému pohybu částic v tekutinách říkáme Brownův pohyb

 

Difúze – samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky.

 

 • atomy a molekuly plynů a kapalin se neustále pohybují
 • jsou-li na počátku dvě kapaliny nebo plyny oddělené, pohybem molekul se postupně promíchávají
 • tomuto jevu, kdy dochází k vzájemnému pronikání molekul jedné látky mezi molekuly druhé látky, se říká difúze

 

Probíhá nejen u plynů a kapalin, ale i při dotyku pevných látek.

 

VIDEO: Difúze (1:48)

VIDEO: Mikroskopem pozorovaný Brownův pohyb (0:37)

VIDEO: Brownův pohyb (3:09)

 

Vzájemné silové působení částic

 • částice látek na sebe působí přitažlivými silami (udržují je pohromadě)
 • tyto síly působí jen když jsou částice velice blízko sebe (dva kousky plastelíny jde spojit, dva kusy ocelové trubky ne)
 • mezi sebou se přitahují nejen částice téže látky, ale i částice různých látek (křída – tabule)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Z čeho jsou složeny látky?
 • Co je to difúze?
 • Co je to Brownův pohyb?
 • Jak na sebe působí částice látek?
 • Přitahují se mezi sebou jen částice téže látky?

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě], [vid. 46 – Difuze, 1:48] ,  [vid. 18 – Brownův pohyb, 3:09] , [vid. 19 – Mikroskopem pozorovaný Brownův pohyb, 0:37]