F6 – Magnetické pole Země

zpět

Magnetické pole Země

 

Kolem Země se nachází magnetické pole. Je to vlastně obrovský (kulový) magnet.

 

Při podrobnějším zkoumání by jsme zjistili, že magnetka nesměřuje svým severním pólem k severnímu zeměpisnému pólu Země přesně. Je to proto, že magnetické póly Země nesplývají se zeměpisnými póly, jsou pouze v jejich blízkosti.

Spojnice obou magnetických pólů Země svírá s osou otáčení Země cca 12°.

 

 Model magnetického pole Země …..

 

Chování magnetky v magnetickém poli Země znali už před 4000 lety Číňané. Na základě těchto zkušeností sestrojili poté italští mořeplavci kompas.

 

Přístroj k určování severního směru se nazývá kompas.

Dodnes ho používáme k určování světových stran. Při jeho použití však musí navigátoři lodí a letadel počítat se zmíněnou odchylkou magnetických pólů od zeměpisných pólů Země.

Kompas se směrovou růžicí a otáčivým kruhem rozděleným na 360° se nazývá busola. Tu používají vojáci nebo turisté k určení směru pochodu v neznámém terénu.

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě] 

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/6-rocnik/4-2-magneticke-pole-zeme

https://www.eshop-yachtmeni.cz/kompas-starozitny/

https://www.eshop-yachtmeni.cz/buzola-plastova-se-zrcatkem-ranger/