F6 – Magnetické pole

zpět

Magnetické pole

 

V okolí magnetu je magnetické pole, které se projevuje působením na jiné magnety nebo na předměty z feromagnetických látek (železo, ocel, nikl, kobalt …).

Účinky magnetického pole slábnou se vzdáleností od magnetu.

 

K určení směru působení magnetické síly (zmapování magnetického pole) používáme magnetku.

 

Magnetka

 

Indukční čáry magnetického pole

 

Indukční čáry magnetického pole – jsou myšlené čáry, kterými znázorňujeme silové působení magnetického pole.

 

indukční čáry magnetického pole tyčového magnetu

 

  • Magnetické indukční čáry jsou křivky, které ukazují v každém bodu magnetického pole směr magnetické síly.
  • Jsou orientovány tak, že mimo magnety vycházejí ze severního pólu a vstupují do pólu jižního.
  • V místech kde jsou magnetické síly větší, je větší i hustota magnetických indukčních čar.
  • Magnetické indukční čáry se nikde neprotínají.

 

Pokus pro ověření:

Tyčový magnet položíme na vodorovnou desku a pod ni umístíme tyčový magnet. Desku posypeme jemnými ocelovými pilinami.

POZORUJEME že, piliny se seskupily do řetězců podle indukčních čar magnetického pole tyčového magnetu.

 

 

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě] 

Karel RAUNER, Václav HAVEL, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2004. ISBN 80-7238-210-1.

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/6-rocnik/4-1-magnety

http://elektross.gjn.cz/magn_pole/stac_mp.html