F6 – Magnety

zpět

Magnety 

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • názvy magnet a magnetismus pocházejí od názvu kraje  Magnesia, který leží na pobřeží Malé Asie (dnešní Turecko)
 • těžil se zde nerost který přitahoval železné předměty
 • je nejstarší známou látkou s magnetickými vlastnostmi
 • dostal název magnetovec nebo-li magnetit (Haidinger, 1845)
 • chemický vzorec Fe3O4 (oxid železnato-železitý)
 • krychlový nerost
 • v ČR se nalézá: Krušných horách a Českomoravské vrchovině

 

 

Magnet

 • těleso sestrojené z materiálu, kolem kterého se nachází magnetické pole schopné působit magnetickou silou na jiná tělesa z magnetických materiálů.
 • látky na které magnet působí magnetickou silou mají název feromagnetické látky (železo, ocel, nikl, kobalt …).
 • může mít různé formy a tvary (např. tyčový, podkovitý)
 • pro zkoumání směru magnetické síly se nejčastěji používá tzv. magnetka (magnet vyrobený z tenkého ocelového plechu, otočný kolem osy)

 

 

Magnet (popis)

 

 • např. tyčový magnet má dva různé póly
 • jeden severní pól(označení N)
 • jeden jižní pól (označení S)
 • mezi nimi je netečné pásmo 
 • v netečném pásmu nepůsobí magnetické síly
 • magnetické účinky jsou nejvýraznější na pólech

 

 

Magnety dělíme na:

 • trvalé magnety
 • nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy
 • vyskytují se přirozeně v některých horninách
 • vzniknou jestliže se těleso zmagnetizuje pomalu, zůstane již magnetem
 • tvrdá ocel (např.  jako plátek pilky, šroubovák)

 

 • dočasné magnety 
 • dají se také vyrobit
 • vzniknou jestliže se těleso rychle zmagnetizuje a rychle odmagnetizuje
 • měkká ocel (např. špendlík, hřebík, mince)
 • příkladem jsou elektromagnety (potřebují však k vytvoření magnetického pole elektrický proud)

 

Vlastnosti magnetů

 

Síla, kterou na sebe navzájem působí póly magnetů a kterou magnety přitahují ocelové předměty se nazývá magnetická síla.

 

 • magnetické síly mohou být přitažlivé nebo odpudivé
 • velikost magnetických sil se snižuje s rostoucí vzdáleností od magnetu
 • magnetické síly jsou zprostředkovány magnetickým polem
 • nesouhlasné póly dvou magnetů se navzájem přitahují
 • souhlasné póly magnetu se navzájem odpuzují

 

 

Magnetická indukce – magnetování

 • v blízkosti magnetu se tělesa z feromagnetických látek (železo, ocel, nikl, kobalt …) stávají magnety
 • nemusí vůbec dotýkat
 • působí zde magnetické pole
 • tomuto jevu říkáme magnetická indukce – magnetování

 

Využití magnetů:

 • domácí použití (stavebnice, hračky, magnety na rukavicích, magnety na ledničce, kancelářské potřeby, dárkové předměty)
 • medicína (permanentní magnety a elektromagnety  – součást MRI, bederní pásy)
 • průmysl (velké magnety pro přepravu těžkých materiálů, magnety ve sběrných dvorech
 • kreditní karty do bankomatu, bankovky (používají na sobě magnetický proužek)
 • záznamová média (videokazety, audiokazety, pevné disky)
 • audiotechnika (v reproduktorech, elektrických kytarách)
 • a mnoho dalších …

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak se nazývá nerost, který je nejstarší známou látkou s magnetickými vlastnostmi. Kde se tento nerost v ČR nalézá?
 • Co je to magnet? (definice)
 • Co jsou to feromagnetické látky? Vyjmenuj alespoň 3.
 • Jaké jsou dva nejznámější tvary magnetů?
 • Co je to magnetka a na co používá?
 • Popiš magnet (3 části + přiřaď značky pólů a barvu).
 • Kde jsou magnetické síly nejvýraznější? Kde magnetické síly nepůsobí?
 • Jak dělíme magnety (2)?
 • Na výrobu jakých magnetů se používá měkká ocel, na výrobu jakých ocel tvrdá?
 • Co jsou to elektromagnety?
 • Co je to magnetická síla? Jaké síly mohou být? Čím jsou zprostředkovány?
 • Kdy se magnety navzájem přitahují a kdy odpuzují?
 •  Co je to magnetická indukce?
 • Vyjmenuj alespoň 3 využití magnetů.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika], [k. 6 – fyzika], [int. 28 – magnetit], [obr. 334 – magnet tyčový] , [obr. 335 – magnet podkovitý], [obrm. 41 – magnetka], [obrm. 42 – tyčový magnet], [obrm. 43 – přitažlivá a odpudivá síla magnetů], [int. 29 – magnet]