F6 – Měření objemu pevného tělesa

zpět

Měření objemu pevného nepravidelného tělesa

 

pomocí odměrného válce

 

Pokus pro ověření:

Měření objemu kamene. Odměrný válec naplníme vodou. Změříme objem kapaliny V1 . Pozor: kámen musí být zcela ponořen, voda nesmí po ponoření vystoupat nad hodnotu stupnice. Poté ponoříme kámen do kapaliny (zavěsíme ho na nit) a změříme objem kapaliny po ponoření tělesa V2.

Objem tělesa tělesa vypočteme:  V = V2– V1

 

Příklad:

Do odměrného válce nalijeme 145 ml vody. Poté ponoříme zavěšenou hračku. Objem s ponořenou hračkou je 162 ml. Vypočtěte objem hračky. Objem V1 a V2 jsme učili s odchylkou měření 1 ml.

V= 150 ml (voda)
V= 176 ml (voda s ponořenou hračkou)

————————-

V = V2– V= 176 – 150 = 26 ml = 26 cm
Objem hračky je tedy 26 ml.

Odchylka měření je 2 ml (hodnoty jednotlivých odchylek se sčítají)

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě]