F6 – Měření síly

zpět

Měření síly

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • sílu měříme pružinovým siloměrem
 • v siloměru se nachází pružina, která se natahuje podle velikosti působící síly
 • její prodloužení je tedy přímo úměrné působící síle
 • sílu odečítáme na stupnici

Co je potřeba zjistit, před použitím měřícího přístroje (siloměru):

 • v jakých jednotkách je stupnice
 • velikost nejmenšího dílku
 • rozsah stupnice

 

Pokus (závaží a pružina)

Na pružinu zavěsíme 1 závaží a změříme o kolik cm se pružina natáhne. Postupně na pružinu přidáváme stejně těžká závaží (1-4 ks). Místo obyčejné pružiny můžeme při pokusu použít rovnou siloměr.

POZORUJEME, že při zavěšení 1 závaží se pružina natáhne např. o 2 cm, při zavěšení 2 závaží o 4 cm, při zavěšení 3 závaží o 6 cm a při zavěšení 4 závaží o 8 cm. Můžeme tedy říci, že 2 závaží jsou přitahována 2x větší silou, 3 závaží 3x větší silou …. Prodloužení pružiny je tedy tolikrát větší, kolikrát větší silou je pružina napínána.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jakým měřícím přístrojem měříme sílu?
 • Z jakých částí se tento přístroj skládá?
 • Doplň: Prodloužení pružiny je …..  …… působící síle.
 • Co je potřeba zjistit před použitím siloměru?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika], [obr. 201 – siloměr]