F6 – Měření teploty

zpět

Měření teploty

 

Co je potřeba zjistit, před měřením:
  • v jakých jednotkách je stupnice
  • velikost nejmenšího dílku
  • rozsah stupnice

 

Příklad:

Měření teploty vody. Změříme teploměrem teplotu vzduchu (např. 25°C), poté ponoříme teploměr do vody a počkáme až se sloupec rtuti ustálí a odečteme teplotu (např. 15°C).

 

Zvláštnost!

Lékařským teploměrem měříme teplotu těla. Po ukončení měření teplota rtuti neklesá (po ochlazení se rtuť odtrhne). Potom se musí rtuť sklepat.

 

Změna teploty vzduchu v průběhu času

 

Meteorologická stanice –  je zařízení pro měření meteorologických údajů potřebných pro další předpověď průběhu počasí.

 

Na typické meteorologické stanici se provádějí měření teploty vzduchu, měření vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru, množství vodních srážek, množství napadaného sněhu, určuje se množství oblačnosti a pozorují se další meteorologické jevy (bouřky, mlha, jinovatka, náledí, námraza, rosa apod.).

 

Nejstarší meteorologická stanice v České republice se nachází v pražském Klementinu.

 

Na meteorologických stanicích se teplota vzduchu měří většinou plynule. k zapisování se používá přístroj, který se nazývá termograf. V termografu je bimetalový teploměr spojený se zapisovacím zařízení.

 

 

Pokus pro ověření:

Na meteorologické stanici zapisujeme teplotu každé dvě hodiny. Výsledky jsou zapsány do tabulky.

Z tabulky můžeme vypočítat průměrnou denní teplotu vzduchu. Tu vypočítáme jako aritmetický průměr z 12 naměřených hodnot.

Také můžeme získat přehledný graf změn teploty v průběhu dne.

 

 

 

 

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě] 

Karel RAUNER, Václav HAVEL, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2004. ISBN 80-7238-210-1.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorologick%C3%A1_stanice