F6 – Tělesa a látky

zpět

Tělesa a látky

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

TĚLESA – jsou předměty, které nás obklopují (jsou různých tvarů, velikostí, barev atd.), např. kolo, míč …

LÁTKY – jsou z nich vyrobena a složena tělesa. (jsou ve skupenství pevném, kapalném a plynném), např. dřevo, papír …

 

Tělesa se mohou lišit např.:

 • tvarem (kulatý, hranatý …)
 • velikostí (malá, střední, větší …)
 • barvou (červená, modrá …)
 • povrchem (lesklý, drsný …) atd.

 

Látky jsou ve skupenství:

 • pevném
 • kapalném
 • plynném

Př. led je skupenství pevném, voda ve skupenství kapalném, pára ve skupenství plynném.

 

Rozdělení látek:

Podle skupenství:

 • pevné (železo, dřevo …), mají stálý objem a tvar
 • kapalné (voda, olej …), mají stálý objem a různý tvar (podle nádoby)
 • plynné (vzduch, oxid uhličitý …), mění svůj objem i tvar

 

 • látkám ve skupenství pevném říkáme pevné látky
 • látkám ve skupenství kapalném říkáme látky kapalné (kapaliny)
 • látkám ve skupenství plynném říkáme látky plynné (plyny)
 • stejná látka může být za různých okolností v různých skupenstvích
 • např. voda (voda, led, pára), toto neplatí jen pro vodu, ale např. i pro rtuť.
 • kapaliny i plyny se mohou přelévat – proto je společně označujeme jako tekutiny

 

Tekutiny – společně označujeme kapaliny i plyny (mohou se přelévat)

 

Podle původu:

 • přírodní (voda, uhlí, dřevo …)
 • vyrobené (papír, plasty …)
 • odpady (průmyslové, zemědělské, domovní …)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou to tělesa? (definice), uvést příklad
 • Čím se mohou tělesa lišit?
 • Co jsou to látky? (definice), uvést příklad
 • V jakém skupenství mohou být látky?
 • Co jsou to tekutiny?
 • Jak se dělí látky podle skupenství, uvést příklady.
 • Jak se dělí látky podle původu, uvést příklady.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika]