F6 – Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

zpět

Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Základní vlastnosti pevných látek

 • nemění svůj tvar 
 • mají stálý objem
 • mohou být křehké, pružné nebo tvárné (křída, houba, plastelína)
 • mají různou tvrdost (dřevo, kov)

 

Základní vlastnosti kapalných látek

 • jsou tekuté (kapaliny můžeme přelévat)
 • mění snadno svůj tvar (přizpůsobují se tvaru nádoby)
 • ponecháme-li kapaliny v klidu, ustálí se vodorovná hladina– působení gravitační síly Země
 • mají stálý objem, jsou téměř nestlačitelné
 • jsou snadno dělitelné na menší části

 

Základní vlastnosti plynných látek

 • jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 
 • nemají vlastní tvar ani objem (objem plynu je dán objemem nádoby a tvar plynu je dán vnitřním tvarem nádoby)
 • plyny jsou tekuté (podobně jako kapaliny)
 • plyn vyplní vždy celý objem nádoby

 

 

Látka Tvar Objem Stlačitelnost Tekutost
pevná stálý stálý ne ne
kapalná měnící se stálý ne ano
plynná měnící se měnící se ano ano

 

Pozor! Některé plyny nebo páry kapalin mohou být hořlavé a se vzduchem tvoří výbušnou směs.

 

Jak si můžete usnadnit zápis:

 • pevné látky – značka (s) – z anglického solid
 • kapalné látky – značka (l) – z anglického liquid
 • plynné látky – značka (g) – z anglického gas

Takže např. nadpis může vypadat: Vlastnosti (s), (l), (g), nebo voda (g) = pára, voda (s) = led

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Vyjmenovat základní vlastnosti pevných látek.
 • Vyjmenovat základní vlastnosti kapalných látek.
 • Vyjmenovat základní vlastnosti plynných látek.
 • Které látky mají stálý tvar?
 • Které látky mají stálý objem?
 • Které látky jsou stlačitelné?
 • Které látky nazýváme tekutiny?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[K_000005 – fyzika]