F6 – Vzájemné působení těles. Síla

zpět

Vzájemné působení těles, síla

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Pokus (s připevněnou pružinkou)

Pružinku připevníme např. na stojan a zkusíme ji natáhnout prstem.

POZORUJEME, že když pružinu natahujeme (působíme na pružinu silou) a zároveň ale cítíme odpor pružiny (pružina působí na nás silou). Tzn. Působí-li jedno těleso na druhé, působí současně i druhé těleso na první.

 

 

Vzájemným působení těles dochází buď ke:

 • změně tvaru (pružná tělesa se natáhnou, tvárná tělesa mění svůj tvar, plyny lze stlačit, tělesa se mohou přetrhnout, rozlomit, rozbít)
 • změně pohybu (uvádí se do pohybu, zpomalují, zrychlují, mění směr, brzdí)

 

Pro popis vzájemného působení těles užíváme ve fyzice slovo SÍLA.

Říkáme tedy prst natahuje pružinu silou …. pružina tlačí na prst silou ….

 

Síla

 • značka F
 • základní jednotka síly Newton (značka N)
 • rozměr v základních jednotkách soustavy SI je kg·m·s−2
 • odvozená fyzikální veličina
 • popisuje vzájemné působení těles

. 

Newton je definován následovně: síla 1 newton je taková síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s−2 , jednotka je pojmenována po významném fyzikovi Isaacu Newtonovi.

 

Odvozené jednotky:

1 mN = 0,001 N
1 kN = 1 000 N
1 MN = 1 000 000 N

 

Jiné jednotky:

 • pomocí tíhy tělesa o hmotnosti 1 kg byla definována dřívější jednotka síly kilopond
 • počátkem 20. století existovala také jednotka stén (sthéne), v soustavě M. T. S. odpovídající 1 kN

 

Máme různé druhy sil např.:

 • magnetickou (magnet x ocelová kulička – magnet přitahuje kuličku magnetickou silou a současně kulička přitahuje silou magnet)
 • gravitační (kámen x zem – kámen padá k Zemi, Zem ho přitahuje gravitační silou)
 • elektrickou (papír x plastová deska – papír přitahuje desku elektrickou silou a současně desky přitahují elektrickou silou papír)

 

Silové působení nemusí být při přímém dotyku těles, ale i na dálku.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Vysvětli vzájemné působení dvou těles (definice). Uveď příklad.
 • K čemu může docházet při vzájemném působení dvou těles? Uveď příklad.
 • Co popisuje síla?
 • Uveď její značku a jednotku (slovem i značkou).
 • Jaké znáš další odvozené jednotky síly?
 • Jaké druhy sil znáš? Uveď příklady.
 • Působí na sebe tělesa silou jen při dotyku?

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika]