F6 – zápis (Elektrování při vzájemném dotyku)

zpět

Elektrování při vzájemném dotyku

 

Při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou tělesa zelektrovat.

Příčinou elektrického stavu těles je elektrický náboj.

Zelektrovaná tělesa mají kladný nebo záporný elektrický náboj.

 

Zelektrovaná tělesa s nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou. Tělesa se souhlasnými náboji se odpuzují.

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika]