F6 – zápis (Model atomu)

zpět

Model atomu

 

 

Elektrony – e – záporný elektrický náboj

Protony – p+– kladný elektrický náboj

Neutrony – n0 – nemají elektrický náboj

 

počet elektronů e  = počtu protonů p+

 

Elektrony – jsou uspořádány ve vrstvách (slupkách)

značíme je 1 – 7 nebo K – Q

 

1. vrstva – 2 e–

2. vrstva – 8 e– …..

 

vnější (valenční) vrstva = poslední obsazená vrstva elektronů 

 

I. Mendělejevsestavil atomy podle počtu protonů do PERIODICKÉ SOUSTAVY PRVKŮ

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika]