F7 – Hydraulická zařízení

zpět

Tlak v kapalinách vyvolaný působením vnější sily na povrch kapaliny v uzavřené nádobě

 

Hydraulická zařízení

 

 • využívají přenosu tlakové síly od pístu 1 k pístu 2 pomocí různě velkých spojených válcových nádob
 • válce jsou uzavřeny pohyblivými písty o obsahu pístů S1, S2 a naplněny kapalinou
 • působíme-li na píst 1 silou F1 vyvoláme tlak v kapalině p
 • tlak p je v celé nádobě stejný
 • můžeme tedy určit sílu F2 působící na větší píst
 • kolikrát je obsah pístu S2 větší než obsah pístu S1, tolikrát je větší síla F2 než F1
 • tlakové síly F1 a F2 jsou ve stejném poměru jako obsahy ploch S1 a S2

 

 

Platí zde rovnice:

 

Příklady použití hydraulického zařízení:

 • hydraulické brzdy
 • hydraulický zvedák (automobilové servisy)
 • hydraulický lis (lisování oleje)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Popiš princip hydraulického zařízení.
 • Jaké nejdůležitější vlastnosti hydraulické zařízení využívá.
 • Napiš rovnici která se používá pro výpočty p,S,F v hydraulických zařízeních.
 • V jakém poměru jsou F1, F2, S1, S2 v hydraulických zařízeních.
 • Uveď příklady použití hydraulického zařízení.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[K_000007 – fyzika], [obrm. 233 – hydraulické zařízení]