F7 – Hydrostatický tlak

zpět

Hydrostatický tlak

(hydro znamená vodní, statický znamená v klidu)

 

 • značíme ho ph
 • je vyvolán tlakovou silou v klidné kapalině
 • roste s hloubkou h pod hladinou (stejně jako tlaková síla F)
 • ve stejné hloubce je větší hydrostatický tlak v kapalině s větší hustotou ϱ

 

Pro hydrostatický tlak ph platí vzorec:

ph ….. hydrostatický tlak ….. [Pa]

h ….. hloubka kapaliny ….. [m]

ϱ ….. hustota kapaliny ….. [kg/m3]

g ….. gravitační zrychlení ….. [10 N/kg]

 

Závislost hydrostatického tlaku na hloubce a jeho praktické důsledky:

 • při potápění – čím hlouběji se potápěč ponoří tím větší tlak cítí na ušní bubínky
 • při potápění – potápěči musí mít do větších hloubek mohutnější a pevnější skafandry
 • přehrada – při stavbě přehrady může být hráz u hladiny užší než u dna

 

Hydrostatický tlak a tzv. spojené nádoby

 

Ve všech ramenech spojených nádob (bez ohledu na tvar a objem) se hladina ustálí ve stejné výšce h. Hydrostatický tlak je ve všech ramenech stejný.

 

Využití:

 • hadicová vodováha
 • sifon WC
 • kropící konev
 • vodotrysk
 • plavební komory
 • rozvod vody z vodojemu na kopci

 

Pro zvídavé: Hydrostatický paradox

Pro zvídavé: Plavební komory

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak značíme hydrostatický tlak?
 • Čím je hydrostatický tlak vyvolán?
 • Hydrostatický tlak klesá / roste s hloubkou.
 • Hydrostatický tlak je menší /větší v kapalině s větší hustotou.
 • Jaký je vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku?
 • Vyjmenuj všechny veličiny které se nacházejí ve vzorci (jejich název, značku, základní jednotku).
 • Uveď příklady kdy se projeví závislost hydrostatického tlaku na hloubce.
 • Hydrostatický tlak je ve všech ramenech spojených nádob různý / stejný.
 • Kde se v praxi využívá principu spojených nádob?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[K_000007 – fyzika], [RCE_000023 – ph=h.ϱ.g], [INT_000044  – hydrostatický paradox], [INT_000045  – plavební komry]