F7 – Pascalův zákon

zpět

Tlak v kapalinách může být vyvolán:
  1. působením vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě
  2. účinkem gravitační síly Země na kapalinu

 

Tlak v kapalinách vyvolaný působením vnější sily na povrch kapaliny v uzavřené nádobě

 

Pascalův zákon popisuje chování kapaliny v uzavřené nádobě.

 

PASCALŮV ZÁKON

Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

 

Tlak v kapalině podle Pascalova zákona vypočteme ze vztahu:

p ….. tlak …..[Pa]

F ….. síla ….. [N]

S ….. plocha ….. [m2]

 

Pokus (plastová láhev s vodou)

Vezmeme plastovou láhev a okolo uzávěru uděláme několik otvorů. Otočíme dnem vzhuru a trochu stlačíme.

POZORUJEME, že voda stříká všemi otvory stejně prudce a kolmo ke stěně nádoby. Vysvětlení Pascalova zákona.

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Jak může být vyvolán tlak v kapalinách? (2)
  • Pascalův zákon (definice)
  • Jaký je vzorec pro výpočet tlaku podle Pascalova zákona.
  • Co popisují veličiny p, F, S (název, základní jednotka). 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[K_000007 – fyzika], [RCE_000018 – p = F_S]