F7 – Účinky gravitační síly Země na kapalinu. Tlaková síla.

zpět

Tlak v kapalinách může být vyvolán:
 1. působením vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě
 2. účinkem gravitační síly Země na kapalinu

 

Tlak v kapalinách vyvolaný účinkem gravitační síly Země

Účinky gravitační síly Země na kapalinu

 

V důsledku působení gravitační síly Země působí kapalina v nádobě v klidu tlakovou silou:

 • kolmo na dno nádoby
 • na stěny nádoby
 • na plochy těles ponořené v kapalině
 • tlaková síla kapaliny se zvětšuje s hloubkou
 • tlaková síla závisí na hustotě kapaliny

 

Velikost tlakové síly vypočteme podle vzorce:

F ….. tlaková síla ….. [N]

S ….. obsah plochy ….. [m2]

h ….. hloubka kapaliny ….. [m]

ϱ ….. hustota kapaliny ….. [kg/m3]

g ….. gravitační zrychlení ….. [10 N/kg]

 

 

Pokus (plastová láhev s vodou)

Vezmeme plastovou láhev a uřízneme spodní část. Na tu dáme tenkou blánu (místo dna). Poté nalijeme do lahve vodu.

POZORUJEME že, blána se prohne směrem ven.

V různých částech lahve uděláme otvory.

POZORUJEME že, voda vystřikuje kolmo ke stěně nádoby, poté padá dolů. Voda tlačí nejen na dno (svisle dolů), ale i kolmo na stěny lahve.

Vezmeme dvě lahve (s blánou) a do jedné nalijeme ethanol a do druhé vodu.

POZORUJEME že, v lahvi s ethanolem se blána prohne méně. Tlaková síla je závislá na hustotě kapaliny.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak může být vyvolán tlak v kapalinách? (2)
 • Jak vzniká tlaková síla?
 • Jak a kde působí tlaková síla?
 • Tlaková síla kapaliny se zmenšuje / zvětšuje s hloubkou.
 • Tlaková síla závisí / nezávisí na hustotě kapaliny.
 • Jaký je vzorec pro výpočet tlakové síly.
 • Vyjmenuj všechny veličiny které se nacházejí ve vzorci (jejich název, značku, základní jednotku).

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[K_000007 – fyzika], [RCE_000022 – F=S.h.ϱ.g]