F7 – Základní vlastnosti kapalin

zpět

Základní vlastnosti kapalin

 

  • jsou tekuté(kapaliny můžeme přelévat)
  • mění snadno svůj tvar (přizpůsobují se tvaru nádoby)
  • ponecháme-li kapaliny v klidu, ustálí se vodorovná hladina – působení gravitační síly Země
  • mají stálý objem, jsou téměř nestlačitelné
  • jsou snadno dělitelné na menší části

 

Látka Tvar Objem Stlačitelnost Tekutost
pevná stálý stálý ne ne
kapalná měnící se stálý ne ano
plynná měnící se měnící se ano ano

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Vyjmenovat základní vlastnosti kapalných látek.
  • Které látky mají stálý objem?
  • Které látky nazýváme tekutiny?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[K_000007 – fyzika]