F7 – zápis (Archimedův zákon)

zpět

Archimédův zákon

 

Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla.

Velikost vztlakové síly Fvz se rovná velikosti gravitační síly Fg působící na kapalinu stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa.

 

Platí: 

 

kde V je objem ponořené části tělesa v kapalině o hustotě ϱk.

 

 

ARCHIMÉDŮV ZÁKON

Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000007 – fyzika], [RCE_000025 – Fvz=V.ϱk.g]