F7 – zápis (Atomy molekuly, ionty – opakování)

zpět

Atomy molekuly, ionty – opakování

 

Atomy – jsou základními stavebními částicemi všech látek.

 

Atomy se skládají:

1) jádra

  • protony p+ kladný elektrický náboj
  • neutrony n0 nemají el. náboj

 

2) obalu

  • elektrony e záporný el. náboj

 

Vzájemné silové působení elektronů a protonů

 

 

Počet elektronů v obalu se rovná počtu protonů v jádře.

 

 

 

 

Elektrování, vznik iontů

 

Kladný iont – kationt – vznikne odtržením elektronů z obalu atomu.

 

Na0 – 1e → Na+

Zn0 – 2e → Zn2+

 

 

Záporný iont – aniont – vznikne přijetím elektronů do obalu atomu.

 

Cl0 + 1e → Cl

O0 + 2e → O2-

 

 

Atom, molekula, prvek, sloučenina

 

Všechny látky jsou složeny z atomů a molekul.

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice. (O, N, C …)

Molekuly – vznikají sloučením dvou nebo více atomů. (O2, CO …)

 

Prvky – jsou složené z atomů jednoho druhu (C, Fe, O2 …)

Sloučeniny – jsou složené z molekul vzniklých sloučením atomů různých prvků (H2O, CO…)

 

I. Mendělejev sestavil atomy podle počtu protonů do PERIODICKÉ SOUSTAVY PRVKŮ.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika]