F7 – zápis (Částicová stavba látek – opakování)

zpět

Částicová stavba látek (opakování)

 

Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů, které se neustále neuspořádaně pohybují.

 

Brownův pohybneustálý neuspořádaný pohyb částic v tekutinách.

Difúzesamovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky.

 

Vzájemné silové působení částic

 

V pevných krystalických látkách jsou částice pravidelně uspořádány.

Působí na sebe velkými přitažlivými silami. Jejich pohyb se omezuje na kmitání kolem pevných poloh. To brání změně tvaru.

 

V kapalinách nejsou částice pravidelně uspořádány a mohou se snadněji přemísťovat. Působí na sebe menšími přitažlivými silami než (s).

Proto snadno mění svůj tvar, jsou tekuté a v klidu vytvářejí vodorovnou hladinu.

 

V plynech se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně. Vzájemně na sebe působí jen zcela nepatrnými přitažlivými silami.

Proto jsou plyny rozpínavé a snadno stlačitelné.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika]