F7 – zápis (Magnety, magnetické pole – opakování)

zpět

Magnety, magnetické pole (opakování)

 

SÍLAznačka F jednotka [N]

 

Tělesa na sebe mohou působit při dotyku nebo „na dálku“, např. magnetickou, gravitační nebo elektrickou silou.

 

GRAVITAČNÍ SÍLA

značka Fg jednotka [N]

 

  • Okolo Země je gravitační pole.
  • Na každé těleso v něm působí svisle dolů gravitační síla.
  • Čím je hmotnost tělesa větší, tím větší gravitační silou na něj Země působí.
  • Gravitační síla se zmenšuje se vzdáleností od Země.

 

MAGNETY

 

Magnet – je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.

 

Magnet může mít formu:

  • trvalého magnetunepotřebuje k vytvoření magnetického pole vnější vlivy – magneticky tvrdá ocel
  • dočasného magnetutěleso rychle zmagnetizuje a rychle odmagnetizuje – magneticky měkká ocel

 

Každý magnet má:

 

 

  • Magnetické účinky jsou nejvýraznější na pólech.
  • V netečném pásmu nepůsobí magnetické síly.
  • Nesouhlasné póly – se přitahují
  • Souhlasné póly – se odpuzují.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika]