F7 – zápis (Obory fyziky, tělesa a látky, vlastnosti s-l-g)

zpět

Obory fyziky, tělesa a látky, vlastnosti s-l-g

 

FYZIKA – je věda o jevech v přírodě, jejich příčinách, souvislostech a zákonitostech.

 

 

Nejvýznamnější představitelé fyziky:

Aristoteles, Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Albert Einstein aj.

 

Ve fyzice je možné získat Nobelovu cenu.

 

Tělesa a látky

 

TĚLESA – jsou předměty, které nás obklopují (jsou různých tvarů, velikostí, barev atd.), např. kolo, míč …

 

LÁTKY – jsou z nich vyrobena a složena tělesa. (jsou ve skupenství pevném, kapalném a plynném), např. dřevo, papír …

 

Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

 

Vlastnosti pevných látek (s)

  • nemění svůj tvar a mají stálý objem
  • mohou být křehké, pružné nebo tvárné
  • mají různou tvrdost

 

Vlastnosti kapalných látek (l)

  • mění snadno svůj tvar a mají stálý objem
  • téměř nestlačitelné, snadno dělitelné na menší části
  • jsou tekuté
  • v klidu se ustálí vodorovná hladina

 

Vlastnosti plynných látek (g)

  • jsou snadno stlačitelné a rozpínavé, nemají vlastní tvar ani objem 
  • jsou tekuté
  • plyn vyplní vždy celý objem nádoby

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika]